Bảo đảm chất lượng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5697

Số lượt truy cập: 69311057

10/06/2020 18:00

Số lượt xem: 410

Ngày 19/5/2017, Bộ Trưởng  Bộ GD-ĐT ban hành trong Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

Trước khi tiến tới đánh giá ngoài, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tiến hành công tác tự đánh giá. Báo cáo Tự đánh giá của học viện đã được Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thông qua trong đợt khảo sát sơ bộ và chấp thuận cho việc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

Để chuẩn bị công tác đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục, từ 2/3/2018, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục để tổ chức tự đánh giá các hoạt động của toàn trường theo đúng bộ tiêu chuẩn mới ở 04 lĩnh vực, 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí đánh giá toàn bộ hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học, được chia thành 04 nhóm: Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược (08 tiêu chuẩn, 37 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống (04 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng (09 tiêu chuẩn, 39 tiêu chí); Kết quả hoạt động (04 tiêu chuẩn, 16 tiêu chí).

Trong quá trình chuẩn bị khảo sát chính thức, nhóm cán bộ chuyên trách thực hiện các công việc có liên quan đến công tác tự đánh giá đã tập trung rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, sắp xếp tài liệu của 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí theo góp ý của đoàn chuyên gia khảo sát sơ bộ.

Trong quá trình chuẩn bị, Học viện đã nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm KĐCLGD và đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Đoàn chuyên gia còn là những chuyên gia tư vấn giúp Trường ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu xã hội trong điều kiện tự chủ.

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra từ 18 đến 24/6/2020. Trong đợt khảo sát chính thức, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan, nhằm thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, thăm và quan sát cơ sở vật chất để xác thực các thông tin theo báo cáo tự đánh giá của Trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp Trường cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo.

Xuân Quỳnh