Quy chế Quy định dành cho sinh viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 11916

Số lượt truy cập: 68850238

27/08/2015 00:00

Số lượt xem: 3306

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030