Sinh viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3954

Số lượt truy cập: 80514514

24/08/2016 11:11

Số lượt xem: 7313

Căn cứ Qui chế Tổ chức và Hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 479/ĐCT-HVPNVN ngày 16/7/2013 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- Căn cứ Qui chế Công tác học sinh, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-BGĐ ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam;

Mời bạn đọc tải file đính kèm TẠI ĐÂY