Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Triết lý GD

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3657

Số lượt truy cập: 71095663

17/08/2016 16:28

Số lượt xem: 8664

SỨ MỆNH CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Học viện Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ để tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam về các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Các giá trị cốt lõi của Học viện được toàn bộ giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính và học viên cam kết xây dựng bao gồm: Đoàn kết, Tận tụy, Sáng tạo, Chất lượng.