Tài liệu học tập

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 8306

Số lượt truy cập: 71088171

22/09/2021 19:46

Số lượt xem: 234

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam
- Tác giả: Võ Nguyên Giáp
- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật-2017

Nội dung: Cuốn sách ra đời trên cơ sở thành quả nghiên cứu đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam” do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm chủ nhiệm đề tài và Viện nghiên cứu của chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì. Đề tài đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu có tên tuổi thuộc nhiều ngành khoa học tham gia nghiên cứu trong bốn năm và đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc vào tháng 2 năm 1997. Cuốn sách gồm lời mở đầu, ba phần với mười chương, đã trình bày một cách có căn cứ khoa học, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản, về tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, làm rõ và có những đóng góp mới về quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua nội dung cuốn sách, bạn đọc sẽ được giới thiệu một cách hệ thống những luận điểm sáng tạo lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối và phương pháp, về chiến lược và sách lược cách mạng, về tổ chức các lực lượng cách mạng, về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hoá Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh. Trung tâm Công nghệ thông tin-Thư viện mời độc giả đón đọc.

TTCNTT & TV