Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 18

Số lượt truy cập: 8443450

01/08/2017 10:50

Số lượt xem: 1884

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Học viện Phụ nữ Việt Nam xây dựng kế hoạch học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018 cho sinh viên Khoá 2 và Khóa 4