Thông báo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2495

Số lượt truy cập: 80512640

29/05/2017 09:13

Số lượt xem: 2206

Căn cứ Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 363/QĐ-HVPNVN ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức Kiểm tra đầu ra Tin học hệ đại học chính quy cho sinh viên K1 cụ thể như sau: