Thông tin NCKH

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4953

Số lượt truy cập: 2385562

15/05/2017 15:22

Số lượt xem: 2166

Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

      Năm 2013, Học viện chính thức tuyển sinh đại học khóa đầu tiên. Thực hiện Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, năm 2015, Học viện đã ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HVPNVN ngày 13/8/2015. Hàng năm, nhà trường đều dành một phần kinh phí từ ngân sách, học phí và các nguồn tài trợ khác để hỗ trợ sinh viên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ tháng 10 năm 2015, Học viện cũng đã xây dựng và vận hành Quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu và phát triển (D&R). Nguồn Quĩ này được sử dụng một phần để hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học và trao thưởng cho những báo cáo nghiên cứu khoa học xuất sắc. Đến nay, với sự nỗ lực tìm kiếm, vận động của Học viện, Quĩ vẫn duy trì và tiếp tục được phát triển.

        Năm 2016-2017, Học viện đã đẩy mạnh việc tổ chức, thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, từng bước hoàn thiện các qui chế, qui trình liên quan, đưa công tác nghiên cứu khoa học sinh viên đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ đại học. Học viện đã tổ chức 02 đợt triển khai với 45 đề xuất tên đề tài, lựa chọn ra 25 đề tài chuẩn bị đề cương; tổ chức xét duyệt và ra quyết định giao nhiệm vụ thực hiện cho 14 đề tài tập thể/cá nhân thuộc 04 ngành đào tạo. Trong đó, nhiều đề tài quan tâm nghiên cứu các vấn đề nhạy cảm hiện nay liên quan đến người đồng tính, người chuyển giới, giáo dục giới tính hay các nhóm đối tượng đặc thù trong xã hội như phụ nữ, trẻ em. Đặc biệt, có 4/12 đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề thiết thực của sinh viên Học viện như thái độ, động cơ học tập, những nguy cơ đối với sinh viên nữ, vấn đề làm thêm của sinh viên… nhằm phân tích thực trạng, những yếu tố tác động, qua đó đề xuất giải pháp khắc phục, cải thiện, giúp sinh viên có thái độ, động cơ học tập, rèn luyện và phấn đấu. Các đề tài đã nghiêm túc triển khai theo đúng kế hoạch, sinh viên tích cực nghiên cứu tài liệu, sử dụng các kiến thức chuyên ngành và vận dụng những kỹ thuật, phương pháp nghiên cứu được học để thực hiện. Nhiều sinh viên cũng chủ động tổng quan tài liệu, tự học hỏi để xử lý số liệu bằng những kỹ thuật khó. Kết luận và khuyến nghị được rút ra trên cơ sở kết quả nghiên cứu. Các đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính khoa học, mức độ đầu tư của sinh viên. Kết quả: 12/14 đề tài NCKH sinh viên thực hiện trong năm học 2016-2017 đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, được Hội đồng thông qua. Trong đó, có 03 đề tài được xếp loại tốt, 07 đề tài xếp loại khá, 02 đề tài xếp loại đạt. Học viện cũng đã xem xét và ra quyết định khen thưởng 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên. Những đề tài đạt giải cao sẽ được lựa chọn để tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học ở các cấp cao hơn.

     Phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ nhất của Học viện diễn ra vào ngày 11,12/5/2017, TS Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã đánh giá: Mặc dù là năm đầu tiên triển khai Qui chế NCKH sinh viên, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, sinh viên Học viện đã có số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu cấp Học viện đáng tự hào. Phát huy tinh thần ấy, năm học 2017-2018, Học viện đẩy mạnh hơn nữa nghiên cứu khoa học sinh viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ sinh viên thực hiện đề tài. Đồng thời, chỉ đạo các khoa chuyên môn khi chỉnh sửa chương trình, đưa nghiên cứu khoa học sinh viên thành một môn học tự chọn 3 tín chỉ, kết quả nghiệm thu đề tài được tính là kết quả của môn học.

     Kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017 khẳng định sự nỗ lực, say mê nghiên cứu của thầy và trò Học viện Phụ nữ Việt Nam trong những năm đầu đào tạo Đại học; sự đồng thuận, quyết tâm của Lãnh đạo Học viện, các đơn vị tham mưu trong việc từng bước đưa công tác nghiên cứu khoa học sinh viên đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại Học viện. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, là tiền đề cho sự phát triển của công tác nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học của sinh viên nói riêng.

 Một số hình ảnh tại các Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên và Hội nghị công bố kết quả diễn ra trong hai ngày 11,12/5/2017

Bài viêt : TS. Nguyễn Thanh Thủy - Phó Viện trưởng viện nghiên cứu Học viện Phụ nữ Việt Nam

 Ảnh : Quang Anh, Thanh Tuyền - Trung tâm CNTT-TV