Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10466

Số lượt truy cập: 74050108

09/06/2022 15:02

Số lượt xem: 1111

Học viện Phụ nữ Việt Nam trân trọng gửi Thư mời viết bài tham luận hội thảo Khoa học Quốc gia: 'Hoàn thiện chính sách, pháp luật vê viêc làm nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam'. Hội thảo được Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Friedrich - Ebert - Stiftung (FES) tổ chức. 

Thời gian dự kiến: 15/10/2022.

Mời bạn đọc xem toàn văn Thư mời TẠI ĐÂY