Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 11817

Số lượt truy cập: 80605694

29/05/2023 18:25

Số lượt xem: 1217

Chiều ngày 24/5/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội đồng thẩm định chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo đề án mở ngành đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh.

Hội đồng thẩm định, đánh giá hồ sơ mở ngành đào tạo (đề án mở ngành, chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thực tế) trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, mã số 9340101 được thành lập theo Quyết định số 440/QĐ-HVPN ngày 12/5/2023 của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Hội đồng thẩm định gồm có các chuyên gia: Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Phản biện 1: PGS.TS Lê Trung Thành, Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Phản biện 2: PGS.TS Lê Thái Phong, Trường Đại học Ngoại Thương; Ủy viên, thư ký: TS. Nguyễn Hùng Cường, Học viện Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên TS. Trần Quốc Việt, Tập đoàn Ecopark.

Về phía Học viện Phụ nữ Việt Nam còn có sự tham dự của PGS.TS. Trần Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; Đại diện lãnh đạo các phòng, khoa thuộc Học viện.

Hội đồng diễn ra dưới sự điều hành của GS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Tại hội đồng, thay mặt nhóm soạn thảo đề án PGS.TS. Lại Xuân Thủy – Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh đã báo cáo về đề án mở ngành, chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thực tế trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh với các nội dung: căn cứ để mở ngành, căn cứ xây dựng chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, nội dung chương trình, đề cương các học phần, các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo thực tế (đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất,...).

 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học về chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ tiến sĩ. Các thành viên Hội đồng đã phát biểu ý kiến, đánh giá cao chất lượng đề án mở chương trình đào tạo do Học viện Phụ nữ Việt Nam chuẩn bị, khẳng định sự cần thiết mở chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Học viện.

Đặc biệt các ý kiến tập trung nhận xét, góp ý chi tiết về: Sự cần thiết, căn cứ thực tiễn gắn với chức năng, đặc thù của Học viện; Phương pháp giảng dạy; Yêu cầu về đội ngũ giảng viên; Phương án tuyển sinh; Tăng cường nguồn tài nguyên điện tử phục vụ đào tạo; Yêu cầu về ngoại ngữ đầu vào; Chuẩn đầu ra…

Kết thúc phiên họp, GS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, thay mặt Hội đồng thẩm định kết luận:

(1) Học viện Phụ nữ Việt Nam có đủ điều kiện để được mở ngành đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ Tiến sĩ theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT, quy định của Học viện Phụ nữ Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

(2) Nhất trí thông qua đề án mở ngành Quản trị kinh doanh trình độ tiến sĩ, mã số 9340101 của Học viện Phụ nữ Việt Nam;

 (3) Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Phụ nữ Việt Nam đáp ứng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo theo quy định hiện hành;

(4) Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thực tế ngành Quản trị kinh doanh trình độ tiến sĩ, mã số 9340101 gồm cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu tham khảo và đội ngũ giảng viên,.. (theo xác nhận của Học viện Phụ nữ Việt Nam) đảm bảo yêu cầu theo quy định hiện hành;

(5) Đề nghị một số điểm cần bổ sung, điều chỉnh để hoàn thiện hồ sơ mở ngành đào tạo đề án mở ngành, chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thực tế;

(6) Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp thu, hoàn thiện chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh và tiến hành các công việc tiếp theo để hoàn thiện đề án mở ngành và kịp tuyển sinh trong năm 2023.