Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5

Số lượt truy cập: 5370265

17/04/2017 18:52

Số lượt xem: 1323

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, Học viện Phụ nữ Việt Nam; Căn cứ Thông báo tuyển dụng số 14/TB-HVPNVN ngày 20/3/2017 và tình hình tiếp nhận hồ sơ thi tuyển; Học viện Phụ nữ Viêt Nam thông báo bổ sung một số thông tin tuyển dụng nhân sự như sau: