Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Số lượt truy cập: 4823138

14/04/2017 01:49

Số lượt xem: 926

Thực hiện Quyết định sô s284/QĐ-Ttg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 21/12 hàng năm là ngày sách Việt Nam; Học viện Phụ nữ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam (21/4) cụ thể như sau