Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 9192

Số lượt truy cập: 77230532

28/03/2023 14:22

Số lượt xem: 658

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2022 - 2023 và Quyết định số 365/QĐ-HVPNVN ngày 16/6/2017 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên hệ đại học chính quy Học viện Phụ nữ Việt Nam; Học viện Phụ nữ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần học kỹ năng mềm” cho sinh viên học kỳ II năm học 2022 - 2023.

Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết của Kế hoạch TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên tham gia tuần học Kỹ năng mềm