Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 7391

Số lượt truy cập: 72883204

09/08/2022 17:56

Số lượt xem: 1481

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”; Học viện Phụ nữ Việt Nam xây dựng kế hoạch học tập “Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên” năm học 2022 - 2023.

Mời bạn đọc xem chi tiết Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2022 - 2023 TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đăng ký học lại tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên