Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 28

Số lượt truy cập: 47879285

07/08/2018 14:27

Số lượt xem: 1636

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018, sáng ngày 6/8/2018, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và huyện” cho 98 học viên là Trưởng các Ban chuyên môn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh/thành và Chủ tịch/phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện thuộc 23 tỉnh/thành và Ban Phụ nữ Quân đội.

 

Phát biểu khai mạc, TS. Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh vai trò của Học viện trong việc tham gia xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Hội thông qua các lớp bồi dưỡng. Trong bối cảnh Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã kết thúc từ năm 2017, Học viện đã nỗ lực tìm kiếm nguồn lực từ Đề án của Chính phủ kết hợp với nội lực của Học viện để tổ chức lớp bồi dưỡng này với hy vọng hỗ trợ cán bộ Hội các cấp có cơ hội nâng cao năng lực, bảo đảm tiêu chuẩn trong đề bạt, bổ nhiệm. Đồng thời, đồng chí cũng chia sẻ nội dung của lớp bồi dưỡng sẽ bàn đến những vấn đề mới gắn với vai trò, trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong thời gian bồi dưỡng 5 ngày từ ngày 6 - 10/8/2018, học viên 2 lớp sẽ được trao đổi các chuyên đề chung về lãnh đạo, quản lý; giới và phát triển bền vững; lồng ghép hoạt động Hội trong hoạt động của địa phương; về kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động. Lớp cấp tỉnh sẽ học thêm về kỹ năng phân công, ủy quyền; kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; kỹ năng tạo động lực và đánh giá. Lớp cấp huyện học thêm kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian; kỹ năng hướng dẫn và hỗ trợ cấp dưới; kỹ năng phản biện xã hội về bình đẳng giới; kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở.

Các thành viên Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo Ban, đơn vị cơ quan TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các chuyên gia, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia, Đại học Lao động xã hội và chuyên gia tập đoàn Sun Group tham gia giảng dạy các chuyên đề.

Ngay sau lễ khai giảng, cả hai lớp đã bước vào những nội dung tập huấn đầu tiên với tinh thần phấn khởi và hăng say học tập.

Xuân Quỳnh