Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10164

Số lượt truy cập: 74049652

26/09/2022 21:28

Số lượt xem: 202

Ngày 22/9/2022, Khoa Công công tác xã hội đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Tham vấn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình” cho sinh viên Khóa 9, ngành Công tác xã hội. Chủ đề này gắn với học phần “Tham vấn cơ bản” - một học phần bắt buộc nằm trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội, nhằm giúp sinh viên có thêm những kiến thức thực tiễn về tham vấn.

Buổi nói chuyện có sự tham gia của ThS. Tô Thị Hạnh - chuyên gia đến từ Tổ chức Hagar, cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Công tác xã hội và những người quan tâm đến lĩnh vực Công tác xã hội.

Mở đầu buổi nói chuyện chuyền đề, NCS.Nguyễn Văn Thanh - giảng viên khoa Công tác xã hội đã giới thiệu về Khoa Công tác xã hội, chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Tiếp theo, cán bộ, giảng viên và sinh viên được nghe chuyên gia trình bày một số nội dung liên quan đến bạo lực gia đình, hậu quả của bạo lực gia đình, đặc điểm tâm lý nạn nân bạo lực gia đình, kỹ năng tham vấn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình và chia sẻ về một số trường hợp điển hình.

Sau phần trình bày, những người tham gia đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, đặt ra nhiều câu hỏi thú vị cho chuyên gia. Các câu hỏi đã được chuyên gia trả lời thấu đáo, tạo nên một không khí hoạt động khoa học tích cực.

Buổi nói chuyện chuyên đề Tham vấn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình” đã mang lại những kiến thức, kỹ năng tham vấn cần thiết cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu đối với học phầnTham vấn cơ bản” trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội tại Học viện Phụ nữ Việt Nam hiện nay.

NCS. Nguyễn Văn Thanh – Giảng viên khoa Công tác xã hội