Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 737

Số lượt truy cập: 89403837

27/11/2023 18:40

Số lượt xem: 463

Tiểu dự án của Viện Công nghệ thông tin, Học viện Phụ nữ Việt Nam lựa chọn chủ đề: Việc nhà của ai?! để tham gia dự án 'Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam” được Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) tài trợ. 

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm đã trao đổi, tìm hiểu thông tin của các nhân vật ở nhiều vị trí khác nhau trong xã hội về vấn đề làm việc nhà. Dưới đây là những chia sẻ của các nhân vật là giảng viên, nhà quản lý, Chủ doanh nghiệp, nông dân, nhà báo...về vấn đề việc nhà:

Viện CNTT