Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3

Số lượt truy cập: 47811819

08/10/2018 10:00

Số lượt xem: 6284

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019 và Quyết định số 322/QĐ-HVPNVN ngày 16/6/2017 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên hệ đại học chính quy Học viện Phụ nữ Việt Nam; Học viện Phụ nữ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần học kỹ năng mềm” cho sinh viên học kỳ I năm học 2018 - 2019 từ 15/10/2018 đến 20/10/2018.

Xem kế hoạch tuần học Kỹ năng mềm TẠI ĐÂY

Xem danh sách sinh viên khóa 3 và 5 TẠI ĐÂY (Sinh viên khóa 4 học theo lớp)