Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 23

Số lượt truy cập: 47915817

21/08/2018 15:16

Số lượt xem: 1302

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của sinh viên về những vấn đề của xã hội; hình thành quan điểm, lập trường, thái độ đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề thời sự chính trị - xã hội. Đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên, trang bị những kỹ năng cần thiết nhằm định hướng cho sinh viên khi tham gia học tập, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng mục tiêu đầu ra và nhu cầu của xã hội; Từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ đại học chính quy các Khóa III, V và VI.

Trong tuần sinh hoạt công dân – sinh viên, các  báo cáo viên đến từ Ban tuyên giáo trung ương, Công an thành phố Hà Nội và giảng viên thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã chia sẻ các vấn đề chính như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay;  Công tác đào tạo; Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên.

Với mục đích giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của sinh viên thông qua những bài giảng sinh động và các hoạt động thực hành hấp dẫn, các giảng viên đã định hướng cho các em tạo thói quen sống và làm việc theo pháp luật; giữ vững lập trường, quan điểm đối với các vấn đề chính trị, xã hội. Ngoài ra các em cũng được trang bị những kiến thức và thông tin phổ quát về hoạt động đào tạo: các quy chế, quy định về đào tạo, thi và kiểm tra; đánh giá kết quả học tập; chương trình, kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; Các quy chế, quy định liên quan đến công tác sinh viên;Các khoa chuyên ngành cũng trao đổi về chương trình học tập, cơ hội việc làm, kỹ năng cần có, con đường và kinh nghiệm đối với ngành nghề mà mình theo đuổi.

Trong quá trình học tập, các bạn sinh viên được trao đổi, thảo luận và đối thoại với giảng viên. Từ những kiến thức được học trong tuần sinh hoạt công dân – sinh viên, các bạn sinh viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả cuối đợt học tập.