Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 6764

Số lượt truy cập: 77128899

07/01/2022 15:18

Số lượt xem: 2356

Sáng ngày 07/1/2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 với sự tham gia của tập thể viên chức, người lao động Học viện thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị là đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Học viện.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Dương Kim Anh - PGĐ Học viện trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 2021 và Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 

Đồng chí Nguyễn Minh Phương - Trưởng Phòng TCKT trình bày Báo cáo Tài chính năm 2021

Đồng chí Đỗ Trọng Tuân – Trưởng Ban Thanh tra ND trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban thanh tra ND

Ban Chủ trì điều hành Hội nghị

Đại diện các đơn vị đóng góp ý kiến, đề xuất tại Hội nghị

Đồng chí Trần Quang Tiến - GĐ Học viện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương và Ban Giám đốc Học viện chúc mừng đ/c Nguyễn Thu Hương nhận QĐ bổ nhiệm PGĐ Học viện phụ trách Phân hiệu HVPNVN

Đồng chí Trần Thị Vân Oanh công bố Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2021

Đồng chí Trần Thị Hương trao bằng khen cho đại diện các đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc năm 2021

Đồng chí Trần Quang Tiến trao bằng khen cho các đơn vị đạt danh hiệu khen Chuyên đề

Đồng chí Hà Thị Thanh Vân - PGĐ Học viện trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Đồng chí Dương Kim Anh - PGĐ Học viện trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu khen Chuyên đề

Đồng chí Dương Kim Anh - PGĐ Học viện trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu khen Chuyên đề

Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Nghị Quyết Hội nghị