Ba công khai

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 7077

Số lượt truy cập: 77129316

Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách 04/01/2018 17:57
Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Thông tư ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở GD & ĐT 26/12/2017 17:41
Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 06/02/2023 15:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022.
Công khai điều kiện về cơ sở vật chất của Học viện Phụ nữ Việt Nam 04/10/2022 09:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công khai điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện giáo dục.
Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2020 - 2021 03/01/2022 15:15
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2020 - 2021.
Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2019 - 2020 22/12/2020 15:19
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2019 - 2020.
Đề án tuyển sinh năm 2020 27/02/2020 16:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Đề án Tuyển sinh năm 2020.    
Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2014 - 2019 26/02/2020 09:41
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài).
Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2018 - 2019 23/12/2019 15:22
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2018 - 2019.
Đề án Tuyển sinh năm 2019 11/02/2019 16:40
Học viện Phụ nữ Việt Nam Công bố đề án tuyển sinh năm 2019
Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2017 - 2018 28/12/2018 15:27
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2017 - 2018.
Sổ tay chất lượng Học viện Phụ nữ Việt Nam 05/07/2018 08:55
Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 354/QĐ-HVPNVNcông bố Sổ tay chất lượng giáo dục thuộc bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn...
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2018 02/04/2018 14:50
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2018
Danh mục đề tài khoa học các cấp năm 2017 28/12/2017 15:59
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài khoa học các cấp năm 2017.  
Danh mục đề tài khoa học các cấp năm 2016 28/12/2016 15:47
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài khoa học các cấp năm 2016.
Danh mục đề tài khoa học các cấp năm 2014 29/12/2014 15:42
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài khoa học các cấp năm 2014.