Báo cáo 3 công khai

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1594

Số lượt truy cập: 89572835

Báo cáo công khai cơ sở vật chất 2022 - 2023 18/07/2023 16:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai cơ sở vật chất 2022 - 2023.  
Báo cáo công khai kết quả kết nối, phục vụ cộng đồng 2022 - 2023 17/07/2023 16:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo công khai kết quả kết nối, phục vụ cộng đồng 2022 - 2023.
Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo thạc sĩ 2022 - 2023 16/07/2023 15:56
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo thạc sĩ 2022 - 2023.
Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học 2022 - 2023 15/07/2023 15:58
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học 2022 - 2023.  
Báo cáo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2022 - 2023 14/07/2023 15:53
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2022 - 2023.
Báo cáo công khai tài chính Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2022 - 2023 14/07/2023 08:58
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai tài chính năm 2022 - 2023.
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 06/02/2023 15:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022.
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam 12/11/2022 14:45
Ngày 11/11/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 1000/QĐ-HVPNVN về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Đội ngũ giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 25/10/2022 12:48
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố danh sách đội ngũ giảng viên của các ngành, hệ đào tạo.
Công khai điều kiện về cơ sở vật chất của Học viện Phụ nữ Việt Nam 04/10/2022 09:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công khai điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện giáo dục.
Thông báo công khai tài chính năm học 2021 - 2022 03/08/2022 14:56
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo công khai tài chính năm học 2021 - 2022
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 (bản sửa đổi, bổ sung) 22/06/2022 10:00
Ngày 22/6/2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định công bố Đề án Tuyển sinh năm 2022 (bản sửa đổi, bổ sung).
Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2020 - 2021 03/01/2022 15:15
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2020 - 2021.
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 (đã sửa đổi, bổ sung) 03/09/2021 07:30
Học viện Phụ nữ Việt Nam công khai Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 (đã sửa đổi, bổ sung).
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 26/02/2021 10:18
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2021.
Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2019 - 2020 22/12/2020 15:19
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2019 - 2020.
Đề án tuyển sinh năm 2020 27/02/2020 16:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Đề án Tuyển sinh năm 2020.    
Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 17/02/2020 11:11
Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,...
Quyết định ban hành Hệ thống đo lường kết quả kết nối phục vụ cộng đồng năm 2017 26/01/2020 17:49
Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Hệ thống đo lường kết quả kết nối phục vụ cộng đồng.
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs giai đoạn 2018 - 2020 14/01/2020 17:06
Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành bộ chỉ số đo lường thực hiện công việc KPIs giai đoạn 2018 - 2020