Biểu mẫu dành cho học viên cao học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2514

Số lượt truy cập: 80512661

Mẫu nhận xét và đề nghị cho phép bảo vệ luận văn thạc sĩ 02/11/2020 18:30
Mẫu nhận xét và đề nghị bảo vệ chính thức luận văn thạc sĩ của người hướng dẫn khoa học.
Mẫu đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ 02/11/2020 18:22
Mẫu đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ dành cho học viên cao học của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Mẫu Đơn xin học lại 02/11/2020 18:19
Mẫu đơn xin học lại dành cho học viên cao học, Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Mẫu đơn xin thi kết thúc học phần 02/11/2020 18:11
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Mẫu đơn xin thi kết thúc học phần dành cho học viên cao học không dự thi cùng đợt với lớp.
Mẫu phiếu xác nhận các điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học 02/11/2020 19:27
Mẫu phiếu xác nhận các điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học.
Mẫu Giấy biên nhận luận văn Thạc sĩ 02/11/2020 19:25
Mẫu Giấy biên nhận luận văn Thạc sĩ.
Mẫu đơn đề nghị gia hạn thực hiện luận văn Thạc sĩ 02/11/2020 19:23
Mẫu đơn đề nghị gia hạn thực hiện luận văn Thạc sĩ.
Mẫu Đơn đề nghị bảo vệ luận văn Thạc sĩ 02/11/2020 19:18
Mẫu Đơn đề nghị bảo vệ luận văn Thạc sĩ.
Mẫu bản nhận xét của phản biện luận văn Thạc sĩ 02/11/2020 19:11
Mẫu bản nhận xét của phản biện luận văn Thạc sĩ.
Mẫu chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ 02/11/2020 19:06
Mẫu chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ, Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Mẫu bảng điểm đào tạo trình độ Thạc sĩ 02/11/2020 19:02
Mẫu bảng điểm đào tạo trình độ Thạc sĩ, Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Biên bản họp hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ 02/11/2020 18:56
Biên bản họp hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ, Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Mẫu biên bản kiểm phiếu chấm luận văn Thạc sĩ 02/11/2020 18:53
Mẫu biên bản kiểm phiếu chấm luận văn Thạc sĩ, Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Mẫu Lý lịch khoa học dành cho học viên cao học 02/11/2020 18:45
Mẫu Lý lịch khoa học dành cho học viên cao học, Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Mẫu thuyết minh đề cương Luận văn Thạc sĩ 02/11/2020 18:26
Mẫu thuyết minh đề cương Luận văn Thạc sĩ dành cho học viện cao học, Học viện Phụ nữ Việt Nam.