Cán bộ, Giảng viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1972

Số lượt truy cập: 80511980

Quy định tổ chức của nhóm nghiên cứu điểm, nhóm nghiên cứu mạnh của Học viện Phụ nữ Việt Nam 23/05/2023 11:23
Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành quy định tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu điểm, nhóm nghiên cứu mạnh tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định về việc giao đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023 03/04/2023 16:06
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc giao đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023.
Thông báo phê duyệt kết quả thuyết minh đề cương Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023 23/03/2023 15:17
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo phê duyệt kết quả thuyết minh đề cương Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023.
Thông báo gia hạn đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở 09/02/2023 15:06
Học viện Phụ nữ Việt nam thông báo đăng ký bổ sung đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023 (đăng ký bổ sung).
Định hướng công tác nghiên cứu khoa học của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027 và gợi ý đối với HV Phụ nữ Việt Nam 17/11/2022 15:54
Theo Quốc hội (2013), nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải...
Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023 09/11/2022 21:28
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023.
Kết quả xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở (đợt 2) 11/02/2022 10:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở (đợt 2).
Thông báo kết quả phê duyệt thuyết minh đề cương NCKH cấp cơ sở 01/02/2022 01:30
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả phê duyệt thuyết minh đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022.
An toàn cho phụ nữ trong không gian mạng: Đề xuất giải pháp thực hành an toàn 21/01/2022 16:16
Ngày 29/12/2021, Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “An toàn cho phụ nữ trong không gian mạng: Đề xuất giải pháp thực hành...
Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu giải pháp về nhà ở cho phụ nữ di cư tại các đô thị lớn” 30/12/2021 16:51
Sáng ngày 24/12/2021, Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu giải pháp về nhà ở cho phụ nữ di cư tại các đô thị lớn (Nghiên cứu...
Hội thảo Xây dựng bộ chỉ số đánh giá công việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPNVN cấp xã 01/12/2021 11:20
Chiều ngày 29/11/2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã.
Thống kê danh mục bài báo ISI và SCOPUS 20/05/2020 11:04
Thống kê danh mục bài báo ISI và SCOPUS Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020  
Áp dụng dạy học kiến tạo trong đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, HVPNVN 17/12/2019 14:28
Tóm tắt  Bài viết trình bày một số biện pháp áp dụng dạy học kiến tạo theo định hướng phát triển năng lực sinh viên cho ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam, giúp cho các nhà quản...
Danh mục đề tài khoa học các cấp năm 2016 28/12/2016 15:47
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài khoa học các cấp năm 2016.
Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở 2014 21/04/2015 16:43
Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2015, chiều ngày 13 tháng 04 năm 2015, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở “Thực trạng...