Chiến lược, Triết lý, Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu, Giá trị cốt lõi

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 519

Số lượt truy cập: 89643245

Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021 - 2025 15/01/2024 10:57
Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021 - 2025.
Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021 - 2025 15/01/2024 10:43
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021 - 2025.
Quy chế quản lý viên chức, người lao động của Học viện Phụ nữ Việt Nam 31/08/2022 09:42
Ngày 29/8/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 709/QĐ-HVPNVN ban hành Quy chế quản lý viên chức, người lao động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Mục tiêu phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 11/05/2021 12:10
Học viện Phụ nữ Việt Nam có mục tiêu, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, kinh doanh và hội nhập qua các thời kỳ. Trong giai đoạn 2021 - 2025...
Tầm nhìn của Học viện Phụ nữ Việt Nam 11/05/2021 11:09
Tầm nhìn chính là hình ảnh, tiêu chuẩn, lý tưởng được Học viện Phụ nữ Việt Nam đặt ra trong tương lai nhằm thể hiện quyết tâm nắm bắt, biến thành hiện thực. Tầm nhìn chính là nguồn cảm hứng, động...
Sứ mệnh của Học viện Phụ nữ Việt Nam 11/05/2021 10:58
Sứ mệnh có một vai trò vô cùng quan trọng và có vai trò biểu tượng của đơn vị. Sứ mệnh của Học viện Phụ nữ Việt Nam được xây dựng chính từ mục đích, lý do hình thành và phát triển của Học viện.
Triết lý Giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam 11/05/2021 10:52
Triết lý giáo dục được xem là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Triết lý được xây dựng trên 4 trụ cột chính là đối tượng, mục tiêu, nội dung và phương...
Giá trị cốt lõi của Học viện Phụ nữ Việt Nam 11/05/2021 10:29
Giá trị cốt lõi của Học viện Phụ nữ Việt Nam được kết tinh từ giá trị riêng biệt và đặc thù của Học viện với bề dày truyền thống 61 năm hình thành và phát triển (tiền thân là Trường Cán bộ Phụ nữ...
TRIẾT LÝ GD: GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, CHẤT LƯỢNG & BÌNH ĐẲNG 18/05/2020 15:35
Ngày 20/6/2018, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã công bố Quyết định ban hành Triết lý giáo dục.
Quyết định ban hành KH 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển 09/03/2020 08:42
Ngày 25 tháng 6 năm 2016, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký QĐ 210/QĐ-HVPNVN ban hành Kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến...
Quyết định công bố Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi 20/01/2020 14:34
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định về việc công bố Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của Học viện.
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs giai đoạn 2018 - 2020 14/01/2020 17:06
Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành bộ chỉ số đo lường thực hiện công việc KPIs giai đoạn 2018 - 2020
Quyết định phê duyệt danh mục Vị trí việc làm HVPNVN 13/01/2020 17:59
Ngày 7 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định phê duyệt danh mục Vị trí việc làm HVPNVN
Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ Chiến lược phát triển HVPNVN 10/01/2020 17:55
Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ Chiến lược phát triển HVPNVN giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn 2030
Tờ trình điều chỉnh kế hoạch chiến lược Học viện 05/01/2020 17:31
Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Tờ trình điều chỉnh kế hoạch chiến lược Học viện giai đoạn 2016 - 2020.
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 09/09/2019 16:44
Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Tổ chức quốc tế BVQA đã ký Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định công bố Triết lý Giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam 21/06/2018 11:28
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc ban hành Triết lý Giáo dục.