Chính sách, kết quả phục vụ cộng đồng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 14182

Số lượt truy cập: 318784

Khoa CTXH kết nối hoạt động hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho người yếu thế 18/07/2020 11:40
Thực hiện kế hoạch phục vụ cộng đồng của Khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam, ngày 12/7/2020, dưới sự kết nối của khoa Công tác tác xã hội, Câu lạc bộ Khí công Himalaya, trưởng đoàn là...
Hệ thống đo lường kết quả kết nối phục vụ cộng đồng năm 2019 08/03/2020 17:00
Ngày 04 tháng 3 năm 2019, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Hệ thống đo lường kết quả kết nối phục vụ cộng đồng được sử dụng từ năm học 2019 - 2020 cho các hoạt động có...
Quyết định ban hành Hệ thống đo lường kết quả kết nối phục vụ cộng đồng năm 2017 26/01/2020 17:49
Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Hệ thống đo lường kết quả kết nối phục vụ cộng đồng.
Báo cáo các hoạt động phục vụ cộng đồng 14/01/2020 11:33
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo các hoạt động phục vụ cộng đồng
Quyết định thành lập Ban tổ chức phục vụ cộng đồng 12/01/2020 17:45
Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Ban tổ chức phục vụ cộng đồng.
Quy định về công tác Tổ chức phục vụ Cộng đồng 12/01/2020 17:39
Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Quy định về công tác Tổ chức phục vụ Cộng đồng của Học viện.
Bản mô tả đề án thiết kế phần mềm quản lý hoạt động phục vụ cộng đồng 09/01/2020 11:20
I. Sự cần thiết phải xây dựng phần mềm quản lý hoạt động phục vụ cộng đồng Phương châm của giáo dục đại học hiện đại là hài hòa cả 3 mảng hoạt động: Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học - Phục vụ cộng...