Chuẩn đầu ra & Chương trình ngành học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 14545

Số lượt truy cập: 272288

Chuẩn đầu ra và Chương trình đạo tạo ngành Kinh tế 25/09/2020 11:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Kinh tế.  
Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Tâm lý học 25/09/2020 11:03
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Tâm lý học.  
Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế 25/09/2020 10:54
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế.  
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ths ngành CTXH 14/05/2019 14:30
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ths ngành CTXH
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học chính quy 16/10/2015 14:57
Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt nam đã ký Quyết định 263/QĐ-HVPNVN  về việc ban hành bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam
Chương trình đào tạo đại học ngành Công tác xã hội 22/10/2014 00:00
Phát huy tiềm năng và những thế mạnh vốn có trong công tác đào tạo, bồi dưỡng hơn 50 năm qua đồng thời tiếp thu, lĩnh hội có chọn lọc, sáng tạo kinh nghiệm của các trường Đại học, các Học viện đi...
Công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành đại học 21/11/2019 16:53
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 6 ngành đại học: Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới & phát triển, Luật, Quản trị du lịch & lữ hành, Truyền thông đa...
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ QTKD 09/04/2019 16:39
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ QTKD
Chương trình liên thông Trung cấp - ĐH ngành CTXH 14/01/2019 16:43
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chương trình liên thông Trung cấp - ĐH ngành CTXH
Chương trình liên thông Trung cấp - Cao đẳng ngành CTXH 08/01/2019 16:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chương trình liên thông Trung cấp - Cao đẳng ngành CTXH
Chương trình liên thông CĐ - ĐH ngành CTXH 07/01/2019 16:29
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chương trình liên thông CĐ - ĐH ngành CTXH
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công tác xã hội 12/04/2018 14:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công tác xã hội
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phương tiện và Quản trị du lịch và lữ hành 27/09/2017 15:02
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phương tiện và Quản trị du lịch và lữ hành. 
Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo ngành CTXH Học viện Phụ nữ Việt Nam 11/07/2017 11:25
Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo ngành CTXH 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông ngành Quản trị kinh doanh 21/07/2016 16:16
Ngày 18/7/2016, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định số 255/QĐ-HVPNVN về việc ban hành chương trình đào tạo liên thông ngành Quản trị kinh doanh.
Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành QTKD chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21/07/2016 16:07
Ngày 18/7/2016, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định số 254/QĐ-HVPNVN về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị dịch vụ du...
Chương trình đào tạo ngành Luật 18/08/2015 00:00
Ngày 18/8/2015, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-HVPNVN ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật và Giới & Phát triển.
Chương trình đào tạo ngành Giới & Phát triển 18/08/2015 00:00
Ngày 18/8/2015, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-HVPNVN ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Luật và Giới & Phát triển.
Chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh 22/10/2014 15:17
Kế thừa nội dung và phương pháp giảng dạy tiên tiến từ các chương trình đào tạo cử nhân ngành QTKD tiên tiến và hiện đại của các quốc gia phát triển trên thế giới và ở Việt Nam, chương trình cử...
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra ngành đại hoc Công tác Xã hội 03/10/2013 10:07
Ngày 30/9/2013, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định 216/QĐ-GĐ về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam.