Chức năng nhiệm vụ

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1781

Số lượt truy cập: 89570093

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 22/11/2021 10:21
Ngày 20/11/2021, Hội đồng Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quy chế quản lý viên chức, người lao động của Học viện Phụ nữ Việt Nam 31/08/2022 09:42
Ngày 29/8/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 709/QĐ-HVPNVN ban hành Quy chế quản lý viên chức, người lao động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.