Chương trình ngành học & Đề cương

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 300

Số lượt truy cập: 84194643

Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo các ngành học 21/10/2022 00:09
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra các ngành học.
Tổng hợp đề cương chi tiết các học phần 19/10/2022 01:18
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu đề cương chi tiết các học phần đào tạo.
Chương trình dạy học trình độ đại học ngành Luật 01/10/2021 14:13
Ngày 27/9/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định phê duyệt và ban hành Chương trình dạy học trình độ đại học ngành Luật.
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh 29/09/2021 15:12
Ngày 15/9/2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh.
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công tác xã hội 12/04/2018 14:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công tác xã hội
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh 12/04/2018 13:51
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phương tiện và Quản trị du lịch và lữ hành 27/09/2017 15:02
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phương tiện và Quản trị du lịch và lữ hành. 
Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo ngành CTXH Học viện Phụ nữ Việt Nam 11/07/2017 11:25
Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo ngành CTXH 
Đề cương môn Aerobic 02/03/2017 13:41