Công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4762

Số lượt truy cập: 77126417

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 06/02/2023 15:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022.
Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá CLGD Học viện Phụ nữ Việt Nam 10/01/2022 18:25
Ngày 01/9/2020, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng đã ký Nghị quyết số 22/NQ-HĐKĐCLGD Về việc thẩm định kết...
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 29/11/2021 19:18
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021.
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 29/12/2020 19:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020.
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh 10/05/2023 11:34
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh.
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Luật 02/05/2023 15:08
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Luật.
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Công tác xã hội 21/04/2023 15:10
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Công tác xã hội.
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023 01/02/2023 10:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023.
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh 30/12/2022 19:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình LKĐT chuyên ngành QTKD giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và ĐH Đại học Minh Truyền, Đài Loan 24/11/2022 15:33
Ngày 05/10/2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quyết định: Công bố chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế giữa...
Tổng hợp luận văn Thạc sĩ 25/10/2022 01:23
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu luận văn Thạc sĩ của học viên.
Quyết định tốt nghiệp năm 2022 14/10/2022 11:26
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định tốt nghiệp năm 2022.
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7 09/08/2022 12:43
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7.
Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 1 30/06/2022 14:01
Ngày 28/6/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 1.
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 (bản sửa đổi, bổ sung) 22/06/2022 10:00
Ngày 22/6/2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định công bố Đề án Tuyển sinh năm 2022 (bản sửa đổi, bổ sung).
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành QTKD khóa 2 khóa học 2020 - 2022 05/04/2022 17:02
Quyết định giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành QTKD khóa 2020 - 2022.
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2 ngành CTXH 05/04/2022 16:56
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2 ngành CTXH.
Chính sách chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 17/01/2022 17:35
Ngày 10/5/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng giai đoạn 2021 - 2025.  
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 2) 10/01/2022 12:34
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 2).