Công khai điều kiện đảm bảo giáo dục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4915

Số lượt truy cập: 75694251

Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh 30/12/2022 19:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam 12/11/2022 14:45
Ngày 11/11/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 1000/QĐ-HVPNVN về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Đội ngũ giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 25/10/2022 12:48
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố danh sách đội ngũ giảng viên của các ngành, hệ đào tạo.
Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo các ngành học 21/10/2022 00:09
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra các ngành học.
Tổng hợp đề cương chi tiết các học phần 19/10/2022 01:18
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu đề cương chi tiết các học phần đào tạo.
Công khai điều kiện về cơ sở vật chất của Học viện Phụ nữ Việt Nam 04/10/2022 09:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công khai điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện giáo dục.
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7 09/08/2022 12:43
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7.
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 (bản sửa đổi, bổ sung) 22/06/2022 10:00
Ngày 22/6/2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định công bố Đề án Tuyển sinh năm 2022 (bản sửa đổi, bổ sung).
Quy chế tuyển sinh, đào tạo hệ thạc sĩ 02/03/2022 23:12
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành Quy chế  tuyển sinh, đào tạo hệ thạc sĩ.
Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc 19/01/2022 10:43
Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Chính sách chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 17/01/2022 17:35
Ngày 10/5/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng giai đoạn 2021 - 2025.  
Quyết định ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 17/01/2022 10:57
Ngày 24/1/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 56A/QĐ-HVPNVN ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá CLGD Học viện Phụ nữ Việt Nam 10/01/2022 18:25
Ngày 01/9/2020, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng đã ký Nghị quyết số 22/NQ-HĐKĐCLGD Về việc thẩm định kết...
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 2) 10/01/2022 12:34
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 2).
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 1) 29/11/2021 12:31
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 1).