Công khai điều kiện đảm bảo giáo dục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3908

Số lượt truy cập: 84199181

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo Tiến sĩ ngành Công tác xã hội 01/10/2023 16:59
Ngày 29/9/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2844QĐ - BGDĐT về việc cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo Tiến sĩ ngành Công tác xã hội.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Truyền thông đa phương tiện 21/09/2023 11:29
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Phụ nữ Việt...
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Quản trị Du lịch và lữ hành 21/09/2023 11:08
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Quản trị Du lịch và lữ hành của Học viện Phụ nữ Việt...
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Công tác xã hội 21/09/2023 10:42
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Công tác xã hội của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Giới & Phát triển 21/09/2023 10:16
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Giới & Phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Kinh tế 21/09/2023 10:10
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Kinh tế của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Luật Kinh tế 21/09/2023 10:07
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Luật Kinh tế của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo ngành Luật trình độ Thạc sĩ 19/09/2023 09:26
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định  cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo ngành Luật trình độ Thạc sĩ.
Báo cáo công khai cơ sở vật chất 2022 - 2023 18/07/2023 16:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai cơ sở vật chất 2022 - 2023.  
Báo cáo công khai kết quả kết nối, phục vụ cộng đồng 2022 - 2023 17/07/2023 16:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo công khai kết quả kết nối, phục vụ cộng đồng 2022 - 2023.
Khảo sát đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 28/06/2023 10:39
Nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát ý kiến đánh giá về các nội dung liên quan đến...
Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh 15/06/2023 12:04
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh.
Viện Công nghệ thông tin kết nối và phục vụ cộng đồng tại tỉnh Hải Dương 29/05/2023 22:02
Sáng ngày 29/5/2023, Viện Công nghệ thông tin, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện chương trình kết nối và phục vụ cộng đồng tại tỉnh Hải Dương.
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh 30/12/2022 19:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam 12/11/2022 14:45
Ngày 11/11/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 1000/QĐ-HVPNVN về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.