Công khai thu chi tài chính

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1123

Số lượt truy cập: 89568998

Quyết định về việc công bố công khai chi tự toán ngân sách năm 2023 12/01/2024 15:48
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc công bố công khai chi tự toán ngân sách năm 2023.
Quyết định công bố công khai dự toán chi ngân sách Quý 2 năm 2023 12/01/2024 15:45
Học viện Phụ nữ Việt Nam Quyết định công bố công khai dự toán chi ngân sách Quý 2 năm 2023.
Báo cáo công khai tài chính Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2022 - 2023 14/07/2023 08:58
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai tài chính năm 2022 - 2023.
Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quy chế quản lý tài chính 14/10/2022 11:35
Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quy chế quản lý tài chính.
Thông báo công khai tài chính năm học 2022 - 2023 15/08/2022 15:11
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo công khai tài chính năm học 2022 - 2023.
Quyết định thu phí, học phí chương trình sau ĐH ngành Công tác xã hội 06/08/2022 13:12
Ngày 02/8/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định thu phí và học phí chương trình sau ĐH ngành Công tác xã hội.
Quyết định thu phí, học phí chương trình sau ĐH ngành Quản trị kinh doanh 05/08/2022 13:39
Ngày 02/8/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định thu phí và học phí chương trình sau ĐH ngành Quản trị kinh doanh.
Thông báo công khai tài chính năm học 2021 - 2022 03/08/2022 14:56
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo công khai tài chính năm học 2021 - 2022
Quyết định thu phí và học phí hệ Chất lượng cao và Liên kết đào tạo 18/04/2022 14:04
Ngày 12/4/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định thu phí và học phí hệ Chất lượng cao và Liên kết đào tạo.
Quyết định thu phí nhập học, học phí và các loại phí khác năm học 2022 - 2023 15/03/2022 13:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam công khai Quyết định thu phí nhập học, học phí và các loại phí khác năm học 2022 - 2023.
Quy định cơ chế thu, quản lý và miễn giảm học phí 30/08/2021 14:04
Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh...
Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách 04/01/2018 17:57
Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Thông tư ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở GD & ĐT 26/12/2017 17:41
Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.