Đào tạo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10848

Số lượt truy cập: 74050660

XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC 2022 19/09/2022 19:05
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo xét tuyển bổ sung các ngành đại học: Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh hệ Liên kết quốc tế; Quản trị kinh doanh hệ Chất lượng cao, Giới và phát triển.  
Phụ lục Quy chế đào tạo Thạc sĩ 28/10/2020 15:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố các Phụ lục thuộc Quy chế đào tạo Thạc sĩ kèm theo Quyết định số 758/QĐ-HVPNVN ngày 31/12/2019 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo...
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT I 2015 25/08/2015 00:00
Danh sách trúng tuyển đại học đợt I năm học 2015 - 2016 các ngành Công tác xã hội, Quản trị Kinh doanh, Luật, Giới & Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA II HỌC KỲ II 2014 - 2015 (LẦN 1) 05/07/2015 00:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thống báo Kế hoạch thi kết thúc học phần khóa II học kỳ II năm học 2014 - 2015 (lần 1)