Đào tạo sau đại học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4094

Số lượt truy cập: 75693102

Danh sách học viên cao học bảo vệ luận văn tháng 3/2022 15/03/2022 17:32
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố danh sách học viên cao học bảo vệ luận văn tháng 3/2022.
Phụ lục Quy chế đào tạo Thạc sĩ 28/10/2020 15:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố các Phụ lục thuộc Quy chế đào tạo Thạc sĩ kèm theo Quyết định số 758/QĐ-HVPNVN ngày 31/12/2019 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo...
Quy định về viết luận văn Thạc sĩ 21/10/2020 10:51
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quy định về việc viết luận văn Thạc sĩ dành cho học viên Cao học.
Thông báo tuyển sinh THẠC SĨ đợt 1 năm 2023 23/03/2023 16:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2023.
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ths ngành CTXH 21/06/2022 10:29
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành CTXH. /UserFiles/Files/Q%c4%90383A_%20C%c4%90R%20th%e1%ba%a1c%20s%c4%a9%20CTXH.pdf
Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh Thạc sĩ năm 2022 14/06/2022 16:23
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2022. Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 15/7/2022 Thời gian học bổ túc kiến thức: 16 - 30/7/2022 Thời gian...
Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2022 01/05/2022 22:25
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ ngành Công tác xã hội và ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2022.
Quy chế tuyển sinh, đào tạo hệ thạc sĩ 02/03/2022 23:12
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành Quy chế  tuyển sinh, đào tạo hệ thạc sĩ.
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành CTXH khóa 2019 - 2021 25/11/2020 16:46
Quyết định giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành CTXH khóa 2019 - 2021.
Thông báo gia hạn tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2020 09/09/2020 16:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo gia hạn tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2020.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2020 11/02/2020 08:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 các ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Mã số: 8340101) và Công tác xã hội (Mã số: 8760101)
Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ 10/01/2020 15:13
Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ
Quyết định về việc phê duyệt điểm trúng tuyển Thạc sĩ 07/11/2019 14:47
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc phê duyệt điểm trúng tuyển Thạc sĩ Công tác xã hội và Quản trị kinh doanh
Kế hoạch thi tuyển sinh Ths CTXH và Ths QTKD 04/10/2019 09:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh Thạc sĩ CTXH và Thạc sĩ QTKD năm 2019
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ths ngành CTXH 14/05/2019 14:30
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ths ngành CTXH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2019 23/04/2019 15:21
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Công tác xã hội năm 2019 Thời gian nộp hồ sơ: Từ 25/4 đến 10/6/2019 Thời gian thi đầu vào cao học:...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ QTKD NĂM 2019 18/04/2019 10:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2019 như sau: Mã ngành đào tạo: 8340101 Tên chương trình đạo tạo: Quản trị kinh doanh Trình độ đào...
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ QTKD 09/04/2019 16:39
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ QTKD