Hoạt động Tự đánh giá

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1367

Số lượt truy cập: 69753753

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Phụ nữ Việt Nam 26/06/2020 10:24
Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và minh bạch, chiều ngày 24 tháng 6 năm 2020,  Đoàn Đánh giá ngoài -Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao...
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc trung tâm Kiểm định CLGD khảo sát chính thức tại Học viện 19/06/2020 10:44
Sáng ngày 18/6/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thực hiện khảo sát...
Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức tập huấn về công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo 12/05/2021 18:47
Hướng tới mục tiêu hoạch định kế hoạch cải tiến chất lượng cấp chương trình đào tạo trong năm 2021 và các năm tiếp theo đến năm 2025 đồng thời khẳng định vai trò của lãnh đạo cơ sở giáo dục, lãnh...
Học viện Phụ nữ Việt Nam khẳng định chất lượng đào tạo 28/09/2020 17:47
Ngày 29/9/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ “Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục” cho Học viện. 
Thông cáo báo chí: Lễ Công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 26/09/2020 10:07
THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v tổ chức Lễ công bố “Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ Việt Nam”.
P/s ảnh: Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện 25/06/2020 16:13
Chiều ngày 24/6/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ...
P/s ảnh: Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 25/06/2020 15:48
Từ ngày 18/6/2020 đến ngày 24/6/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam...
P/s ảnh: Khai mạc đợt khảo sát chính thức tại Học viện 22/06/2020 09:23
Ngày 18/6/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh...
Lịch trình khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài tại HV 16/06/2020 11:15
Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài tại Học viện Phụ nữ Việt Nam từ Thứ Năm, ngày 18 tháng 6 đến thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2020.
Trung tâm KĐCLGD Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài CSGD Học viện Phụ nữ Việt Nam 08/06/2020 15:38
Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sở giáo...
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam 04/06/2020 15:56
Trong hai ngày 31/5 và 1/6, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã tiến...
Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2014 - 2019 26/02/2020 09:41
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài).
Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 17/02/2020 11:11
Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,...
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 14/02/2020 11:30
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị...
Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học 04/02/2020 14:50
Công văn 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng về hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học.
Báo cáo Tự đánh giá để đăng ký Kiểm định chất lượng Giáo dục 24/01/2020 18:15
Báo cáo Tự đánh giá để đăng ký Kiểm định chất lượng Giáo dục trường đại học.
Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 23/01/2020 14:47
Công văn 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng về hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học