Học bổng và hỗ trợ

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1059

Số lượt truy cập: 89641354

Quyết định cấp học bổng đầu vào cho tân sinh viên khóa 10 06/10/2022 09:25
Ngày 5/10/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định trao tặng học bổng thủ khoa đầu vào cấp Học viện, cấp ngành và các sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh khóa...
Quyết định cấp học bổng khuyến khích HK2 năm học 2022 - 2023 24/10/2023 11:37
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định cấp học bổng khuyến khích HK2 năm học 2022 - 2023 cho sinh viên hệ đại học chính quy.
Quyết định trao học bổng cho thủ khoa đầu vào khóa 11 10/09/2023 16:51
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định trao học bổng cho thủ khoa đầu vào của toàn khóa và thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo khóa 11.
Quyết định sinh viên được hưởng chế độ chính sách HK1 năm học 2022 - 2023 22/11/2022 15:55
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định sinh viên được hưởng chế độ chính sách HK1 năm học 2022 - 2023.
Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh HK2 năm học 2021 - 2022 01/11/2022 16:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả họp xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh HK2 năm học 2021 - 2022.
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét chế độ chính sách của sinh viên 09/08/2022 18:04
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc nộp hồ sơ xét chế độ chính sách của sinh viên Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023.
Quyết định cấp học bổng khuyến khích HK1 năm học 2021 - 2022 19/05/2022 16:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định cấp học bổng khuyến khích HK1 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên hệ đại học chính quy.
Kết quả họp hội đồng xét chế độ chính sách HKII năm học 2021 - 2022 07/05/2022 09:27
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kết quả họp hội đồng xét chế độ chính sách cho sinh viên HKII năm học 2021 - 2022.
Kết quả họp Hội đồng xét học bổng HK II năm học 2021 - 2022 07/05/2022 09:19
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy HKII năm học 2021 - 2022.
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét chế độ chính sách của SV 15/02/2022 10:03
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc nộp hồ sơ xét chế độ chính sách của sinh viên học kỳ II năm học 2021 - 2022.
Kết quả xét duyệt chế độ chính sách HK1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2) 17/12/2021 15:44
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả họp hội đồng xét duyệt chế độ chính sách HK1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2).
Quyết định cấp học bổng cho sinh viên HKII năm học 2020 - 2021 01/12/2021 17:40
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định cấp học bổng cho sinh viên HKII năm học 2020 - 2021.
Thông báo kết quả xét học bổng dành cho sinh viên HK2 năm học 2020 - 2021 10/11/2021 15:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2020 - 2021.
Quyết định trao học bổng cho 429 tân sinh viên đạt điểm cao 21/10/2021 20:21
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định trao học bổng cho 429 tân sinh viên đạt điểm cao thuộc 11 ngành học.
Quyết định trao tặng học bổng thủ khoa các ngành học 21/10/2021 20:15
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định trao học bổng thủ khoa các ngành năm học 2021 - 2022.
Quyết định tặng học bổng trị giá 50 triệu đồng 21/10/2021 20:11
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định trao học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên Lù Thị Hằng trị giá 50 triệu đồng.