Lịch học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5006

Số lượt truy cập: 75694380

Lịch học Tuần Sinh hoạt công dân - sinh viên của K7 và K9 11/11/2022 21:44
Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2022-2023, tuần từ 21-25/11/2022, toàn bộ sinh viên Khoá 7 (tất cả các ngành) và sinh viên K9 (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và K9 Truyền thông đa phương...
Thời khóa biểu HK1 năm học 2022 - 2023 24/10/2022 21:57
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông tin về Thời khóa biểu HK1 năm học 2022 - 2023.
Kế hoạch học tập năm học 2022 - 2023 15/09/2022 12:47
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố kế hoạch học tập năm học 2022 - 2023.
Chương trình đào tạo kỹ năng mềm dành cho sinh viên 05/04/2022 17:39
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc rèn luyện, thực hành kỹ năng mềm một cách hệ thống, xuyên suốt trong quá trình đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tố chức chương trình...
Thông báo lịch học tập, giảng dạy HKII năm học 2021 - 2022 01/02/2022 01:45
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc giảng dạy và học tập HKII năm học 2021 - 2022.
Lịch học tuần sinh hoạt công dân K9 ngành Tâm lý học 01/10/2021 15:29
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên kèm theo danh sách cố vấn học tập của sinh viên khóa 9 ngành Tâm lý học.
Lịch học tuần sinh hoạt công dân K9 ngành Công nghệ thông tin 01/10/2021 15:18
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên kèm theo danh sách cố vấn học tập của sinh viên khóa 9 ngành Công nghệ thông tin.
Lịch học tuần sinh hoạt công dân K9 ngành Truyền thông đa phương tiện 01/10/2021 15:15
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên kèm theo danh sách cố vấn học tập của sinh viên khóa 9 ngành Truyền thông đa phương tiện.
Lịch học tuần sinh hoạt công dân K9 ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 01/10/2021 15:12
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên kèm theo danh sách cố vấn học tập của sinh viên khóa 9 ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành.
Lịch học tuần sinh hoạt công dân K9 ngành Kinh tế 01/10/2021 15:09
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên kèm theo danh sách cố vấn học tập của sinh viên khóa 9 ngành Kinh tế.  
Lịch học tuần sinh hoạt công dân K9 ngành Giới & phát triển 01/10/2021 15:06
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên kèm theo danh sách cố vấn học tập của sinh viên khóa 9 ngành Giới & phát triển.
Lịch học tuần sinh hoạt công dân K9 ngành Luật, Luật Kinh tế 01/10/2021 14:45
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên kèm theo danh sách cố vấn học tập của sinh viên khóa 9 ngành Luật và Luật Kinh tế.
Lịch học tuần sinh hoạt công dân K9 ngành Quản trị kinh doanh 01/10/2021 14:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên kèm theo danh sách cố vấn học tập của sinh viên khóa 9 ngành Quản trị kinh doanh.
Tổ chức dạy và học trực tuyến từ ngày 23/8/2021 12/08/2021 14:00
Thưc hiện các quy định về phòng chống dịch Covid - 19 đồng thời căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2021 - 2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch dạy và học trực tuyến đối với sinh...
Thông báo về lịch học môn Giáo dục Quốc phòng & an ninh khóa 8 13/04/2021 15:12
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về lịch học môn Giáo dục Quốc phòng & an ninh dành cho sinh viên khóa 8.