Lịch học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 44

Số lượt truy cập: 9425922

Thời khóa biểu chương trình cử nhân khóa 4 học kỳ I năm học 2016 - 2017 31/08/2016 08:21
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Thời khóa biểu khóa 4 học kỳ I năm học 2016 - 2017.  
Thời khóa biểu chương trình cử nhân khóa 3 học kỳ I năm học 2016 - 2017 31/08/2016 08:21
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Thời khóa biểu chương trình cử nhân khóa 3 học kỳ I năm học 2016 - 2017
“Tuần học kỹ năng mềm” cho sinh viên học kỳ I năm học 2018 - 2019 08/10/2018 10:00
Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019 và Quyết định số 322/QĐ-HVPNVN ngày 16/6/2017 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên hệ đại...
Thông báo kế hoạch học tập khóa 6 17/08/2018 16:52
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch học tập của khóa 6
Thông báo lịch học kỹ năng mềm 13/10/2017 09:59
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch, lịch học, danh sách sinh viên tham gia Tuần học kỹ năng mềm học kỳ I năm học 2017 - 2018.
Thời khóa biểu chương trình cử nhân Khóa K5 19/09/2017 16:08
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Thời khóa biểu chương trình cử nhân Khóa K5 
“Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” khóa 5 22/08/2017 10:39
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Học...
Kế hoạch học tập của K5 10/08/2017 11:28
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo kế hoạch học tập của sinh viên K5.
Thời khóa biểu chương trình cử nhân hệ CQ - Học Kỳ 2 - Năm Học 2016-2017 25/01/2017 00:29
Thời khóa biểu chương trình cử nhân hệ chính quy học kỳ II năm học 2016 - 2017
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên K1 ngành Công tác xã hội 28/12/2016 10:39
Khoa CTXH Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên chính quy khóa I ngành Công tác xã hội kèm theo Đề cương hướng dẫn thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên đại...
Kế hoạch tổ chức các lớp kỹ năng mềm cho sinh viên K1, K2, K3 31/10/2016 15:43
Nhằm cung cấp một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động tại Học viện Phụ nữ Việt Nam; Đáp ứng yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp, có thể tác nghiệp tốt...
Thông báo Kế hoạch học tập khóa 4 26/08/2016 16:50
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kế hoạch học tập khóa 4
Kế hoạch học tập tuần sinh hoạt công dân - sinh viên khóa 4 24/08/2016 14:16
Kế hoạch học tập tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2016 - 2017 cho sinh viên khóa 4 - Đại học chính quy.
Thời khóa biểu chương trình cử nhân khóa 1 học kỳ I năm học 2016 - 2017 05/08/2016 11:15
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Thời khóa biểu khóa 1 học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thời khóa biểu chương trình cử nhân khóa II HK 1 năm học 2016 - 2017 02/08/2016 16:33
Thời khóa biểu chương trình cử nhân chính quy khóa II  
Tổ chức lớp học lại Tiếng anh B1 (HP2) - Học kỳ hè 02/05/2016 21:59
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc tổ chức lớp  học lại Tiếng Anh B1(HP2) học kỳ hè năm học 2015-2016.  
Kế hoạch triển khai đăng ký học phần kỳ 2 năm học 2015-2016 10/12/2015 17:29
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch triển khai đăng ký các học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016.