Lịch thi

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5

Số lượt truy cập: 3093628

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ I năm học 2016 - 2017 11/11/2016 10:08
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ I hệ đại học chính quy năm học 2016 - 2017
Kế hoạch thi hết học phần các Khóa I + II + III - Học kỳ II, năm học 2015 - 2016 04/05/2016 16:12
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần Hệ đại học chính quy các Khóa I + II + III - Học kỳ II, năm học 2015 - 2016 (lần 1)  
Lịch thi khóa III - Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 04/01/2016 16:08
Kế hoạch Tổ chức thi kết thúc học phần Hệ đại học chính quy Khóa III - Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 (lần 1)
Lịch thi khóa II - Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 04/01/2016 16:02
Kế hoạch Tổ chức thi kết thúc học phần Hệ đại học chính quy Khóa II - Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 (lần 1)
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần khóa I HK I năm học 2015 - 2016 (lần 1) 29/10/2015 09:57
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần hệ đại học chính quy khóa I HK I năm học 2015 - 2016 (lần 1) 
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần khóa II học kỳ II năm học 2014 -2015 (lần 2) 05/10/2015 00:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần khóa II Hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2014 -2015 (lần 2)
Thông báo về kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II khóa I (lần II) 14/09/2015 00:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần khó I hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2014 - 2015 (lần 2).
Kế hoạch thi HK II năm học 2014 - 2015 (khóa 2) 06/08/2015 00:00
Phòng Đào tạo thông báo về lịch thi học kỳ II năm học 2014 - 2015 (khóa 2)
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA II HỌC KỲ II (LẦN 1) 05/07/2015 16:06
Học viện Phụ nữ Việt Nam thống báo Kế hoạch thi kết thúc học phần khóa II học kỳ II năm học 2014 - 2015 (lần 1)
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA II HỌC KỲ II (LẦN 1) 05/07/2015 00:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thống báo Kế hoạch thi kết thúc học phần khóa II học kỳ II năm học 2014 - 2015 (lần 1)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA II , KỲ I (LẦN 2) 15/04/2015 16:23
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần khóa II hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2014-2015
Điểm tổng kết HK 1 của khóa 2 26/03/2015 15:27
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo điểm tổng kết HK 1 của khóa 2 ngành CTXH và QTKD
KÊ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 1 HỌC KỲ 1 LẦN 2 12/03/2015 09:39
Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần khóa 1 hệ đại hoc chính quy học kỳ I năm 2014 - 2015 (lần 2)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II 14/01/2015 15:46
Thời khóa biểu chương trình cử nhân hệ chính quy khóa I và khóa II học kỳ II năm học 2014 - 2015
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ I KHÓA 2 05/01/2015 09:49
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần hệ Đại học chính quy khóa II, Học kỳ I năm học 2014 - 2015 (lần 1)