Miễn giảm học phí

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 7122

Số lượt truy cập: 2434619

Thông báo về thủ tục xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017 17/08/2016 16:28
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về thủ tục xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo thủ tục xét miễn giảm học phí 24/08/2015 00:00
Thông báo về thủ tục xét miễn, giảm học phí đối với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam năm học 2015 - 2016
Thông báo thủ tục xét chế độ chính sách cho SV HK1, năm học 2021 - 2022 01/07/2021 11:16
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về đối tượng và các thủ tục để được xét chế độ chính sách cho sinh viên Học kỳ I năm học 2021 - 2022.
Thông báo về việc thu hồ sơ xét chế độ chính sách cho sinh viên K8 HK1, năm học 2020-2021 09/09/2020 15:55
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc thu hồ sơ xét chế độ chính sách cho sinh viên K8 Học kỳ 1, năm học 2020-2021.
Quyết định về việc sinh viên được hưởng chế độ chính sách 02/06/2020 11:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc sinh viên được hưởng chế độ chính sách Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020.
Thông báo thủ tục xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2018 - 2019 15/08/2018 13:03
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo thủ tục xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2018 - 2019
Quyết định về việc miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Học kỳ I 28/11/2017 16:02
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Học kỳ I năm học 2017 - 2018.
Thông báo thủ tục xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 16/08/2017 11:09
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về các đối tượng, thủ tục xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Thông báo (lần 2) về việc sinh viên chưa nộp, nộp thiếu học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017 08/11/2016 15:08
Thông báo (lần 2) về việc sinh viên chưa nộp, nộp thiếu học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017 (tính đến ngày 5/11/2016)
Thông báo chi trả lại học phí cho sinh viên K4 (đối tượng miễn giảm học phí) 31/10/2016 11:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo chi trả lại học phí cho sinh viên K4được miễn giảm học phí HK1 năm học 2016 - 2017.
Những điều cần biết dành cho Tân sinh viên K4 năm học 2016 - 2017 22/08/2016 08:34
Những thông tin cần thiết dành cho Tân sinh viên K4 năm học 2016 - 2017
Quyết định và danh sách sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 05/11/2015 14:45
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Quyết định và danh sách sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập như sau:    
Quyết định về việc hỗ trợ sinh viên khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 05/11/2015 14:25
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Quyết định về việc hỗ trợ sinh viên khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2015-2016 như sau:
Thông báo về việc nộp học phí với các đối tượng thuộc diện miễn giảm học phí HK1 02/11/2015 10:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo  về việc nộp học phí với các đối tượng thuộc diện miễn giảm học phí HK1 năm học 2015 - 2016 và hoàn thiện hồ sơ hưởng kinh phí hỗ trợ học tập đối với sinh viên...
Thông báo về học phí, lệ phí năm học 2015 - 2016 28/08/2015 00:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về học phí và các khoản lệ phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2015 - 2016
Thông báo hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên 21/11/2014 09:48
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2014