NCKH Học viện Phụ nữ Việt Nam

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1334

Số lượt truy cập: 69753696

Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020 05/11/2019 15:38
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020.
HỘI THẢO KHOA HỌC “NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI” 16/01/2017 10:56
Ngày 16/1/2017 tại hội trường I Học viện Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo “Những vấn đề lý luận về công tác phụ nữ ở Việt Nam trong...
Thông báo kết quả xét duyệt đề xuất đề tài NCKH năm 2022 10/12/2021 15:14
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Nghiên cứu khoa học, mỗi cán bộ, giảng viên của Học viện luôn tự xác định hoạt động Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động chuyên môn...
Thông báo đăng ký bổ sung đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022 10/12/2021 14:15
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo về việc đăng ký bổ sung đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022.
Giới thiệu website Tạp chí NCKH Học viện Phụ nữ Việt Nam 07/12/2021 16:42
Thực hiện mục tiêu chung của quốc gia về tăng cường, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các các cơ quan Thông tin Truyền thông nói chung và  trong hoạt động Thông tin Khoa học và Công nghệ...
Hội thảo "Khơi nguồn đam mê nghiên cứu về giới và bạo lực trên cơ sở giới" 01/12/2021 17:45
Với mục tiêu khơi nguồn đam mê nghiên cứu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH) cho sinh viên, ngày 27/11/2021, Khoa Giới và Phát triển - Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo NCKH sinh...
Hội thảo Xây dựng bộ chỉ số đánh giá công việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPNVN cấp xã 01/12/2021 11:20
Chiều ngày 29/11/2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã.
Kết quả xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên 22/11/2021 13:42
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Kết quả xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên.  
Đổi mới đào tạo, tuyển sinh ngành du lịch để thích ứng với bối cảnh dịch Covid-19 19/11/2021 17:28
Ngày 18/11, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia đào tạo về du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Đào tạo du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19 18/11/2021 18:00
Sáng nay, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra chương trình hội thảo “Đào tạo về Du lịch trong bối cảnh Đại dịch Covid-19, quốc tế hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4” do HV Phụ nữ Việt Nam...
Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 12/11/2021 22:08
Học viện phụ nữ Việt Nam thông báo về Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025.
Thông báo về việc đăng ký Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022 08/11/2021 09:36
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc đăng ký Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022.
Thông cáo báo chí: Hội thảo KHQT "Giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai" 25/10/2021 10:54
Ngày 26/10/2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UNWOMEN), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tổ chức...
Hội thảo hướng dẫn sinh viên NCKH năm học 2021 - 2022 20/09/2021 23:44
Trong nhiều năm qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam luôn quan tâm, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.  Tiếp cận với nghiên cứu khoa học chính là cách để giúp sinh viên củng cố, mở rộng...
Định hướng, hướng dẫn NCKH dành cho SV năm học 2021-2022 24/08/2021 10:58
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Định hướng và hướng dẫn sinh viên NCKH cấp Học viện năm học 2021-2022.
Hội thảo: Bảo đảm nguyên tắc BĐG trong hoạt động tranh tụng tại Toà án 13/08/2021 16:06
Nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, giảng viên và sinh viên ngành Luật trao đổi thông tin, kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động tranh tụng tại tòa án và gợi ý một số các...
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học: Đào tạo Du lịch trong bối cảnh Covid - 19 28/06/2021 16:34
Nhằm tăng cường trao đổi kết quả NCKH, tạo diễn đàn học thuật thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc đào tạo du lịch trong bối cảnh hiện nay Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với trường Đại học...