Quyết định Hướng dẫn khóa luận & Tốt nghiệp

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1465

Số lượt truy cập: 89572687

Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 3 ngành CTXH 09/02/2023 10:04
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 3 ngành CTXH.
Tổng hợp luận văn Thạc sĩ 25/10/2022 01:23
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu luận văn Thạc sĩ của học viên.
Quyết định tốt nghiệp năm 2022 14/10/2022 11:26
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định tốt nghiệp năm 2022.
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7 09/08/2022 12:43
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7.
Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 1 30/06/2022 14:01
Ngày 28/6/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 1.
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành QTKD khóa 2 khóa học 2020 - 2022 05/04/2022 17:02
Quyết định giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành QTKD khóa 2020 - 2022.
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2 ngành CTXH 05/04/2022 16:56
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2 ngành CTXH.
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 2) 10/01/2022 12:34
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 2).
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 1) 29/11/2021 12:31
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 1).
Quyết định tốt nghiệp năm 2021 15/10/2021 11:21
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định tốt nghiệp năm 2021.  
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K5 21/05/2021 12:28
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K5.
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành QTKD khóa 2019 - 2021 05/03/2021 16:53
Quyết định giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành CTXH khóa 2019 - 2021.
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành CTXH khóa 2019 - 2021 25/11/2020 16:46
Quyết định giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành CTXH khóa 2019 - 2021.
Quyết định tốt nghiệp năm 2020 15/10/2020 11:12
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định tốt nghiệp năm 2020
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K4 27/02/2020 12:25
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K4.
Quyết định tốt nghiệp năm 2019 10/07/2019 10:33
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định tốt nghiệp năm 2019.