Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Triết lý GD

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4690

Số lượt truy cập: 2384848

TRIẾT LÝ GD: GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, CHẤT LƯỢNG & BÌNH ĐẲNG 18/05/2020 15:35
Ngày 20/6/2018, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã công bố Quyết định ban hành Triết lý giáo dục.
Quyết định ban hành KH 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển 09/03/2020 08:42
Ngày 25 tháng 6 năm 2016, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký QĐ 210/QĐ-HVPNVN ban hành Kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến...
Quyết định công bố Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi 20/01/2020 14:34
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định về việc công bố Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của Học viện.
Quyết định công bố Triết lý Giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam 21/06/2018 11:28
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc ban hành Triết lý Giáo dục.