Tài liệu khác

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 9

Số lượt truy cập: 17112665

Giới thiệu sách: Giáo trình Tổng quan du lịch 03/04/2017 21:15
Giáo trình Tổng quan du lịch - Chủ biên: TS. Trần Thị Mai - Nhà xuất bản Lao động xã hội-2013
Giới thiệu sách: Quay phim điện ảnh và truyền hình 21/03/2017 21:09
Quay phim điện ảnh và truyền hình - Tác giả biên soạn: Phạm Thanh Hà - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- 2015
Giới thiệu sách: Ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị góc nhìn từ lý luận đến thực tiễn tiếng Việt 15/03/2017 21:06
Ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị góc nhìn từ lý luận đến thực tiễn tiếng Việt Tác giả: Đinh Kiều Châu Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội - 2016
Giới thiệu sách: Tuyến điểm du lịch Việt Nam 09/03/2017 20:53
Tên sách: Tuyến điểm du lịch Việt Nam Tác giả: Bùi Thị Hải Yến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - 2014
Giới thiệu sách: Giáo trình Thanh toán quốc tế trong du lịch 23/02/2017 20:41
Tên sách: Giáo trình Thanh toán quốc tế trong du lịch - Tác giả biên soạn: TS. Trần Thị Minh Hòa - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân - 2012
Giới thiệu sách: Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục 10/12/2018 16:50
Tên sách: Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục Tác giả: PGS.TS Trần Kiểm Nhà xuất bản Đại học sư phạm