Tài liệu khác

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 920

Số lượt truy cập: 80765373

GIỚI THIỆU SÁCH: Nghiên cứu phụ nữ lý thuyết và phương pháp 09/12/2022 20:00
Tên sách: Nghiên cứu phụ nữ lý thuyết và phương pháp - Tác giả : Gloria Bowles, Renate Dueli Klein ; Nguyễn Kim Khánh dịch - Nhà xuất bản Phụ nữ
GIỚI THIỆU SÁCH: Chính sách xóa đói, giảm nghèo – Thực trạng và giải pháp 02/12/2022 16:39
Tên sách: Chính sách xóa đói, giảm nghèo – Thực trạng và giải pháp - Tác giả: PGS.TS Lê Quốc Lý (chủ biên) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - 2012
GIỚI THIỆU SÁCH: Phương pháp nghiên cứu xã hội học 30/11/2022 17:30
Tên sách: Phương pháp nghiên cứu xã hội học - Tác giả biên soạn: Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội-2012
Giới thiệu sách: Phụ nữ sau sinh rối nhiễu tâm lý và biện pháp hỗ trợ 23/11/2022 14:29
Tác giả biên soạn: Trần Thị Minh Đức, Bùi Thị Hồng Thái, Ngô Xuân Điệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội - 2016
GIỚI THIỆU SÁCH:Tài chính vi mô trong xu thế chuyển đổi và chuyên nghiệp hóa 17/11/2022 16:07
Tài chính vi mô trong xu thế chuyển đổi và chuyên nghiệp hóa Chủ biên: TS.Trần Quang Tiến; Ths Trần Xuân Cảnh Nhà xuất bản: Phụ nữ - 2013
GIỚI THIỆU SÁCH: Triết lý con người triết lý phát triển 11/11/2022 17:38
Tên sách: Triết lý con người triết lý phát triển - Tác giả biên soạn: Đặng Cảnh Khanh - Nhà xuất bản Dân trí-2010
Giới thiệu sách: Bộ luật hình sự 03/11/2022 15:39
Tên sách: Bộ luật hình sự Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – 2016
GIỚI THIỆU SÁCH: Nghệ thuật giao tiếp để thành công 28/10/2022 17:15
Tên sách: Nghệ thuật giao tiếp để thành công Tác giả: The Windy (Biên dịch & hiệu đính) Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin – 2013
Tổng hợp luận văn Thạc sĩ 25/10/2022 01:23
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu luận văn Thạc sĩ của học viên.
GIỚI THIỆU SÁCH: Nâng cao năng lực phát triển bền vững bình đẳng giới giảm nghèo 21/10/2022 17:00
Tên sách: Nâng cao năng lực phát triển bền vững bình đẳng giới giảm nghèo Tác giả: Nguyễn Thị Hiên – Lê Ngọc Hùng  Nhà xuất bản: Lý luận chính trị - 2004  
Giới thiệu sách: Tuyển tập Giới & Xã hội 14/10/2022 15:32
Tên sách: Tuyển tập Giới & Xã hội Tác giả: Trường ĐH Hoa Sen – Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội Nhà xuất bản: Hồng Đức – 2015
GIỚI THIỆU SÁCH: Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam 06/10/2022 15:57
Tên sách: Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam - Tác giả biên soạn: Nguyễn Công Bình - Nhà xuất bản Công an nhân dân - 2014
GIỚI THIỆU SÁCH: Chính sách an sinh xã hội và vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam 01/10/2022 21:00
Tên sách: Chính sách an sinh xã hội và vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam Tác giả: TS. Nguyễn Văn Chiều Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia – 2014
Giới thiệu sách: Bộ luật tố tụng dân sự 29/09/2022 15:07
- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-2016 - Nội dung: Công dân Việt Nam sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Do đó, mỗi cá nhân cần phải liên tục cập nhật kiến thức pháp luật cho mình để...
GIỚI THIỆU SÁCH: Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu 20/09/2022 09:00
Tên sách: Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu - Tác giả: PGS.TS Đinh Công Tuấn - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - 2013