Tài liệu khác

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3080

Số lượt truy cập: 71388565

Giới thiệu sách: Quay phim điện ảnh và truyền hình 18/09/2020 21:09
Quay phim điện ảnh và truyền hình - Tác giả biên soạn: Phạm Thanh Hà - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- 2015
Giới thiệu sách: Tuyến điểm du lịch Việt Nam 19/08/2020 20:53
Tên sách: Tuyến điểm du lịch Việt Nam Tác giả: Bùi Thị Hải Yến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - 2014
Giới thiệu sách: Financial accounting 14/12/2021 10:24
Tác giả: Earl K Stice; James D Stice; W Steve Albrecht; Monte R Swain; Rong-Ruey Duh, Audrey Wenhsin Hsu - Nhà xuất bản: Cengage Learning Asia Pte Ltd- 2018
Giới thiệu sách: Digital marketing-Từ chiến lược đến thực thi 06/12/2021 10:21
Digital marketing-từ chiến lược đến thực thi - Tác giả: Jon Rognerud, dịch giả: Hoàng Anh - Nhà xuất bản Lao động - 2020
Giới thiệu sách: Ultimate Guide Series: Hướng dẫn bài bản tối ưu hoá website dành cho doanh nghiệp 01/12/2021 10:18
Ultimate Guide Series: Hướng dẫn bài bản tối ưu hoá website dành cho doanh nghiệp - Tác giả: Jon Rognerud, dịch giả: Hoàng Anh - Nhà xuất bản Hồng Đức - 2020
Giới thiệu sách: Nguyễn Thị Định- Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh 29/11/2021 10:14
Nguyễn Thị Định- Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh - Tác giả: Chủ biên Nguyễn Thị Thanh Thúy - Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - 2020
Giới thiệu sách: Phụ nữ Việt Nam- Những khoảnh khắc 23/11/2021 10:10
Tên sách: Phụ nữ Việt Nam- Những khoảnh khắc - Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - 2020
Giới thiệu sách: Principles of microeconomics 16/11/2021 10:27
Tên sách: Principles of microeconomics - Tác giả: N. Gregory Mankiw - Nhà xuất bản: Cengage Learning - 2021
Giới thiệu sách: Human resource management 11/11/2021 10:30
Tên sách: Human resource management - Tác giả: Derek Torrington; Laura Hall; Carol Atkinson; Stephen Taylor Nhà xuất bản: Pearson- 2020
Giới thiệu sách: Organizational behavior 04/11/2021 10:33
Tên sách: Organizational behavior - Tác giả: Stephen Robbins; Tim Judge - Nhà xuất bản: Pearson- 2019
Giới thiệu sách: Giáo trình xã hội học sức khoẻ 29/10/2021 10:35
Tên sách: Giáo trình xã hội học sức khoẻ - Tác giả: Hoàng Bá Thịnh - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội - 2017
Giới thiệu sách: Giáo trình xây dựng ứng dụng web cho thương mại điện tử trên netbeans 25/10/2021 10:37
Tên sách: Giáo trình xây dựng ứng dụng web cho thương mại điện tử trên netbeans. - Tác giả: Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Thị Thanh Sang, Trần Mạnh Hà - Nhà xuất bản Xây dựng- 2020
Giới thiệu sách: Cơ sở tạo hình 19/10/2021 19:14
Tên sách: Cơ sở tạo hình. - Tác giả: Lê Huy Văn, Trần Từ Thành - Nhà xuất bản Mỹ thuật- 2019
Giới thiệu sách: : Các loại hình báo chí truyền thông 14/10/2021 19:24
Tên sách: Các loại hình báo chí truyền thông - Tác giả: Dương Xuân Sơn - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông- 2016
Giới thiệu sách: Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông hiện đại 07/10/2021 19:26
Tên sách: Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông hiện đại - Tác giả: Phan Văn Kiền, Phan Quốc Hải, Phạm Chiến Thắng, Nguyễn Đình Hậu. - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông - 2016
Giới thiệu sách: Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại 01/10/2021 19:36
Tên sách: Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại - Tác giả: Nguyễn Thành Lợi - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông- 2019
Giới thiệu sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam 22/09/2021 19:46
Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam - Tác giả: Võ Nguyên Giáp - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật-2017