Thông báo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 14

Số lượt truy cập: 2452840

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên K1 ngành Công tác xã hội 28/12/2016 10:39
Khoa CTXH Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên chính quy khóa I ngành Công tác xã hội kèm theo Đề cương hướng dẫn thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên đại...
Thông báo kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 09/12/2016 17:10
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016 - 2017.
Thông báo Thu bảo hiểm Y tế bắt buộc đối với sinh viên năm 2017 28/11/2016 08:40
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo Thu bảo hiểm Y tế bắt buộc đối với sinh viên hệ đại học chính quy năm 2017
Danh sách sinh viên K1 làm khóa luận tốt nghiệp 11/11/2016 10:24
Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn
Thông báo (lần 2) về việc sinh viên chưa nộp, nộp thiếu học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017 08/11/2016 15:08
Thông báo (lần 2) về việc sinh viên chưa nộp, nộp thiếu học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017 (tính đến ngày 5/11/2016)
Thông báo chi trả lại học phí cho sinh viên K4 (đối tượng miễn giảm học phí) 31/10/2016 11:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo chi trả lại học phí cho sinh viên K4được miễn giảm học phí HK1 năm học 2016 - 2017.
Thông báo về việc sinh viên chưa nộp, nộp thiếu học phí kỳ I năm học 2016 - 2017 10/10/2016 08:53
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo về việc sinh viên chưa nộp, nộp thiếu học phí kỳ I năm học 2016 - 2017 (tính đến ngày 4/10/2016)
Thông báo đăng ký bổ sung cuộc thi Sinh viên Tài năng - Thanh lịch dành cho K4 27/09/2016 15:33
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo về việc đăng ký bổ sung cuộc thi Sinh viên Tài năng - Thanh lịch dành cho nữ sinh viên K4
Quyết định về việc phân công cố vấn học tập 23/09/2016 16:16
Ngày 22/9/2016, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định số 523/QĐ-HVPNVN về việc phân công cố vấn học tập năm học 2016 - 2017.
Thông báo về việc gia hạn thời gian thu học phí 20/09/2016 10:14
Thông báo về việc gia hạn thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017 và học phí song ngành, học lại đối với sinh viên K1, K2, K3 hệ đại học chính quy
Thông báo đăng ký Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017. 13/09/2016 10:23
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo về việc đăng ký Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017.
Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến được học bổng 01/09/2016 16:17
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo danh sách sinh viên dự kiến được học bổng khuyến khích học tập  học kỳ II năm học 2015-2016