Việc làm cho sinh viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 865

Số lượt truy cập: 89571772

Quỹ TYM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÝ 4/2023 (ĐỢT 3) 31/10/2023 09:06
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính...
Quỹ TYM thông báo Tuyển dụng quý IV/2023 (Đợt 2) 11/09/2023 22:06
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính...
Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm 2023 31/10/2023 09:47
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông tin về Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm 2023.
Quỹ TYM thông báo tuyển dụng Quý IV 29/08/2023 22:18
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính...
Kế hoạch hướng nghiệp cho sinh viên năm 2022 29/06/2022 16:25
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Kế hoạch tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên năm 2022.
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 29/11/2021 19:18
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021.
Quỹ TYM tuyển dụng cán bộ kiểm soát nội bộ và cán bộ xây dựng 09/09/2021 23:23
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính...
Quỹ TYM thông báo tuyển dụng Quý III/2021 01/09/2021 16:40
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính...
Học viện Phụ nữ Việt Nam kết nối cơ hội việc làm cho sinh viên 29/04/2021 14:39
Nhằm giúp sinh viên tiếp cận những cơ hội việc làm, Học viện Phụ nữ Việt Nam kết nối và giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu của sinh viên.
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 29/12/2020 19:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020.