Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 877

Số lượt truy cập: 84195220

04/08/2023 17:00

Số lượt xem: 890

Nhằm triển khai hiệu quả dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn cấp thiết của phụ nữ và trẻ em' thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn  2021 – 2023 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), chiều ngày 1/8, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội thảo góp ý khung phân tích và bộ công cụ thu thập thông tin đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án 8 và và đánh giá việc thực hiện lồng ghép giới trong Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719).

Chủ trì hội thảo là đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và PGS.TS. Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện.

Đại biểu tham dự gồm có: trưởng/phó các ban, đơn vị Trung ương Hội: Ban Dân tộc – Tôn giáo, Ban Tuyên giáo, Ban Gia đình - Xã hội, Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, Ban Tổ chức, Ban Chính sách - Luật pháp, Nhà Xuất bản Phụ nữ, Báo Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Về phía Học viện, có TS. Dương Kim Anh - Phó Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện và nhóm nghiên cứu.

Tại hội thảo, thay mặt nhóm nghiên cứu, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đã trình bày tóm tắt Khung phân tích giới đối với các văn bản dự án thành phần của CTMTQG 1719 và đánh giá việc lồng ghép giới trong triển khai các dự án 3,5,6,7,10; Khung phân tích đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của dự án 8, đồng thời bổ sung một số chỉ số đảm bảo đánh giá được đầy đủ vấn đề giới trong các hoạt động của dự án 8.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi, chia sẻ thông tin và góp ý cho khung phân tích, xác định mục tiêu và các nội dung trọng tâm cần đánh giá, cách tiếp cận và phương pháp thu thập thông tin...

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh khẳng định Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các ban liên quan có trách nhiệm tham gia hoàn thiện khung phân tích và bộ công cụ thu thập thông tin đánh giá giữa kỳ dự án 8 và đánh giá việc thực hiện lồng ghép giới trong Chương trình MTQG 1719; Nhóm nghiên cứu lưu ý khai thác, tận dụng số liệu do các cơ quan khác đã thực hiện để giảm tải việc điền số liệu trong các biều mẫu thống kê cho địa phương.

PGS.TS. Trần Quang Tiến yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh và các góp ý của các ban/đơn vị để chỉnh sửa, hoàn thiện các khung phân tích và bộ công cụ thu thập thông tin đảm bảo đáp ứng mục tiêu và nội dung đánh giá.  

----------------------

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021, gồm 10 dự án thành phần, trong đó giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS và miền núi”. Đối tượng của dự án là phụ nữ và trẻ em gái tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Dự án 8 được triển khai tại các tỉnh thành gồm xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, ưu tiên địa bàn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc khu vực II, I (xã chưa được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành Chương trình 135); xã biên giới được xác định theo các văn bản của cấp có thẩm quyền. 

Xuân Quỳnh