Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4912

Số lượt truy cập: 84193570

26/09/2023 11:17

Số lượt xem: 491

Sáng ngày 27/9/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phòng, chống mua bán người trong tình hình mới”. Hội thảo thuộc khuôn khổ Dự án 8, “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” là một trong 10 Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Sự kiện thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà làm thực tiễn, tham gia nghiên cứu, đề xuất chính sách, luật pháp thông qua việc trình bày tham luận, công bố công trình khoa học và trao đổi, thảo luận tại Hội thảo. Hội thảo sẽ có sự tham dự của khoảng 150 đại biểu đến từ nhiều cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương. Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, thảo luận 02 chủ đề chính:

Chủ đề 1: Lý luận pháp luật và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác phòng, chống mua bán người trong tình hình mới

Chủ đề 2: Công tác phòng, chống mua bán người ở Việt Nam: kinh nghiệm và mô hình thực tiễn

Dưới đây là nội dung chi tiết các tham luận được trình bày tại Hội thảo:

 

---------

Thông tin liên hệ

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

Điện thoại: 024.37759041

Email: qlkh@hvpnvn.edu.vn

Minh Thao