Ba công khai

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 45

Số lượt truy cập: 89642513

Quyết định công bố công khai dự toán chi ngân sách Quý 2 năm 2023 12/01/2024 15:45
Học viện Phụ nữ Việt Nam Quyết định công bố công khai dự toán chi ngân sách Quý 2 năm 2023.
Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách 04/01/2018 17:57
Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Thông tư ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở GD & ĐT 26/12/2017 17:41
Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Quyết định về việc công bố công khai chi tự toán ngân sách năm 2023 12/01/2024 15:48
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc công bố công khai chi tự toán ngân sách năm 2023.
Báo cáo công khai kết quả kết nối, phục vụ cộng đồng 2022 - 2023 17/07/2023 16:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo công khai kết quả kết nối, phục vụ cộng đồng 2022 - 2023.
Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo thạc sĩ 2022 - 2023 16/07/2023 15:56
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo thạc sĩ 2022 - 2023.
Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học 2022 - 2023 15/07/2023 15:58
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học 2022 - 2023.  
Báo cáo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2022 - 2023 14/07/2023 15:53
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2022 - 2023.
Báo cáo công khai tài chính Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2022 - 2023 14/07/2023 08:58
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai tài chính năm 2022 - 2023.
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 06/02/2023 15:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022.
Công khai điều kiện về cơ sở vật chất của Học viện Phụ nữ Việt Nam 04/10/2022 09:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công khai điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện giáo dục.
Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2020 - 2021 03/01/2022 15:15
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2020 - 2021.
Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2019 - 2020 22/12/2020 15:19
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2019 - 2020.
Đề án tuyển sinh năm 2020 27/02/2020 16:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Đề án Tuyển sinh năm 2020.    
Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2014 - 2019 26/02/2020 09:41
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài).
Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2018 - 2019 23/12/2019 15:22
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2018 - 2019.
Đề án Tuyển sinh năm 2019 11/02/2019 16:40
Học viện Phụ nữ Việt Nam Công bố đề án tuyển sinh năm 2019
Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2017 - 2018 28/12/2018 15:27
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Danh mục đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2017 - 2018.