Bảo đảm chất lượng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1216

Số lượt truy cập: 89641598

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy CN kiểm định chất lượng ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam 26/11/2023 09:34
Ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam được nhận Quyết định về việc đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và Giấy kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại...
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy CN kiểm định chất lượng ngành Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam 26/11/2023 09:34
Ngành Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam được nhận Quyết định về việc đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và Giấy kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học.
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy CN kiểm định chất lượng ngành Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam 26/11/2023 09:22
Ngành Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam được nhận Quyết định về việc đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và Giấy kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học.
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh 30/12/2022 19:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc 19/01/2022 10:43
Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Chính sách chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 17/01/2022 17:35
Ngày 10/5/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng giai đoạn 2021 - 2025.  
Quyết định ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 17/01/2022 10:57
Ngày 24/1/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 56A/QĐ-HVPNVN ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam 24/11/2021 10:26
Ngày 20/11/2021, Hội đồng Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Nghị quyết 04/NQ-HĐHV về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam 05/10/2021 15:59
Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 436/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn...
Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức tập huấn công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 23/06/2021 19:30
Thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, sáng ngày 18/6/2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tập huấn công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho 38 cán bộ,...
Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp 15/06/2021 16:07
Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở cụ thể hóa nội dung, hoạt động chuyên môn cần triển khai để phân loại, chuẩn hóa năng lực, khối lượng...
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2021 10/06/2021 18:26
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, sáng ngày 09/6/2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm...
Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ 07/06/2021 09:44
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức tập huấn về công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo 12/05/2021 18:47
Hướng tới mục tiêu hoạch định kế hoạch cải tiến chất lượng cấp chương trình đào tạo trong năm 2021 và các năm tiếp theo đến năm 2025 đồng thời khẳng định vai trò của lãnh đạo cơ sở giáo dục, lãnh...
Mục tiêu phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 11/05/2021 12:10
Học viện Phụ nữ Việt Nam có mục tiêu, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, kinh doanh và hội nhập qua các thời kỳ. Trong giai đoạn 2021 - 2025...
Tầm nhìn của Học viện Phụ nữ Việt Nam 11/05/2021 11:09
Tầm nhìn chính là hình ảnh, tiêu chuẩn, lý tưởng được Học viện Phụ nữ Việt Nam đặt ra trong tương lai nhằm thể hiện quyết tâm nắm bắt, biến thành hiện thực. Tầm nhìn chính là nguồn cảm hứng, động...
Triết lý Giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam 11/05/2021 10:52
Triết lý giáo dục được xem là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Triết lý được xây dựng trên 4 trụ cột chính là đối tượng, mục tiêu, nội dung và phương...
Giá trị cốt lõi của Học viện Phụ nữ Việt Nam 11/05/2021 10:29
Giá trị cốt lõi của Học viện Phụ nữ Việt Nam được kết tinh từ giá trị riêng biệt và đặc thù của Học viện với bề dày truyền thống 61 năm hình thành và phát triển (tiền thân là Trường Cán bộ Phụ nữ...
Chính sách chất lượng Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021-2025 10/05/2021 16:00
Ngày 10/5/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quyết định số 290/QĐ-HVPNVN ban hành chính sách chất lượng giai đoạn 2021-2025.
Đài TH Hà Nội: Hoạt động hướng tới cộng đồng của Học viện Phụ nữ Việt Nam 30/03/2021 09:50
Với tinh thần hướng tới cộng đồng, ngày 23 và 24/3/2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe, tâm lý hướng nghiệp trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó tại...
Sổ tay chất lượng Học viện Phụ nữ Việt Nam 05/07/2018 08:55
Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 354/QĐ-HVPNVNcông bố Sổ tay chất lượng giáo dục thuộc bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn...
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam 12/11/2022 14:45
Ngày 11/11/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 1000/QĐ-HVPNVN về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Phê duyệt mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình ĐT ngành QTKD chất lượng cao 15/09/2022 13:20
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định phê duyệt mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh.
Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Phụ nữ Viêt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 01/09/2022 16:57
Hoc viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Phụ nữ Viêt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Thông báo duy trì hiệu lực chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 07/04/2022 08:51
Thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 số 2019 - QMS - 8228 cấp ngày 14/7/2019.
Sứ mệnh của Học viện Phụ nữ Việt Nam 11/05/2021 10:58
Sứ mệnh có một vai trò vô cùng quan trọng và có vai trò biểu tượng của đơn vị. Sứ mệnh của Học viện Phụ nữ Việt Nam được xây dựng chính từ mục đích, lý do hình thành và phát triển của Học viện.
Mục tiêu phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 03/05/2021 14:20
Ngày 20/3/2021, đồng chí Trần Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã ký Nghị quyết số 02/NQ-HĐHV ban hành Kế hoạch Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trong đó có...
Quá trình Học viện Phụ nữ Việt Nam chuẩn bị đánh giá chất lượng giáo dục 29/09/2020 16:53
Quá trình tự đánh giá chất lượng CSGD đại học của Học viện được thực hiện từ tháng 3/2018 bởi Hội đồng Tự đánh giá của Học viện gồm 25 thành viên và 8 nhóm công tác, tiến hành rà soát, tự đánh giá...
Học viện Phụ nữ Việt Nam khẳng định chất lượng đào tạo 28/09/2020 17:47
Ngày 29/9/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ “Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục” cho Học viện. 
Học viện Phụ nữ Việt Nam nhận Chứng nhận Kiểm định Chất lượng Giáo dục 28/09/2020 11:03
Ngày 29/9/2020 Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Đây là sự kiện diễn ra trong dịp Học viện tổ chức chuỗi hoạt động kỷ...
Thông cáo báo chí: Lễ Công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 26/09/2020 10:07
THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v tổ chức Lễ công bố “Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ Việt Nam”.
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Phụ nữ Việt Nam 26/06/2020 10:24
Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và minh bạch, chiều ngày 24 tháng 6 năm 2020,  Đoàn Đánh giá ngoài -Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao...
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc trung tâm Kiểm định CLGD khảo sát chính thức tại Học viện 19/06/2020 10:44
Sáng ngày 18/6/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thực hiện khảo sát...
Lịch trình khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài tại HV 16/06/2020 11:15
Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài tại Học viện Phụ nữ Việt Nam từ Thứ Năm, ngày 18 tháng 6 đến thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2020.
Công tác chuẩn bị hồ sơ phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện Phụ nữ Việt Nam 10/06/2020 18:00
Ngày 19/5/2017, Bộ Trưởng  Bộ GD-ĐT ban hành trong Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí thay thế Quyết định số...
P/s ảnh: Học viện Phụ nữ Việt Nam đón đoàn khảo sát sơ bộ 05/06/2020 08:57
ngày 31/5 và 1/6, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã tiến hành khảo...