Chiến lược phát triển

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1148

Số lượt truy cập: 89569034

Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021 - 2025 15/01/2024 10:57
Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021 - 2025.
Mục tiêu phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 11/05/2021 12:10
Học viện Phụ nữ Việt Nam có mục tiêu, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, kinh doanh và hội nhập qua các thời kỳ. Trong giai đoạn 2021 - 2025...
Quyết định công bố Triết lý Giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam 21/06/2018 11:28
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc ban hành Triết lý Giáo dục.
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam 2016 - 2030 28/11/2015 23:26
Trong không khí trang trọng của ngày Hiến chương các Nhà giáo, Học viện Phụ nữ Việt Nam vui mừng đón nhận Quyết định số 543/QĐ-ĐCT ngày 20/11/2015 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phê...
Hội thảo Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam 20/01/2015 15:41
Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trên...